romana   english

proiectare industriala si civila
in constructii, automatizari,
electro, montaj,
utilaje si tehnologie

Micsoreaza fontul  Font normal  Mareste fontul  Tipareste pagina  Trimiteti aceasta pagina prin e-mail, unui prieten

Servicii

a. Industrial
Servicii oferite pentru instalatii noi, modernizari instalatii existente, marire de capacitate la instalatii existente:
-Proiectare procese tehnologice: simulare si dimensionare, consultanta.
-Inginerie chimica, mecanica, electrica, automatizari, constructii;
- Proiectare Utilaje statice sub presiune: reactoare cu agitare, reactoare tip coloana, reactoare fara agitator, coloane cu talere / umplutura, schimbatoare de caldura tubulare pentru lichide si gaze, condensatoare, evaporatoare, rezervoare cilindrice orizontale/verticale, calcinatoare, racitoare pentru solide, buncare pentru depozitare solide, vase de expansie, separatoare de faze, inchizatoare hidraulice, decantoare, gazometre pentru stocare gaze, alte utilaje proiectate  conform prescriptiilor tehnice in vigoare.
- Expertizare utilaje statice sub presiune in vederea prelungirii duratei de functionare: reactoare cu/fara agitator, coloane cu talere / umplutura, schimbatoare de caldura  tubulare, condensatoare, evaporatoare, rezervoare cilindrice orizontale/verticale, calcinatoare, racitoare pentru solide, separatoare faze, cisterne, silovagoane.
- Documentatii pentru reparare si expertizare recipiente tip cisterna, recipiente tip container si recipiente tip butoi , conform prescriptiilor tehnice in vigoare.
- Montaj utilaje si conducte: integrarea lor in fluxuri tehnologice, studii de amplasare utilaje si conducte, calcul de eforturi in conducte si sustinere conducte, detalii de executie montaj utilaje si conducte: vederi in plan, sectiuni, perspective 3D, desene izometrice, breviare de calcul pentru conducte sub presiune.
- Expertizare conducte sub presiune in vederea prelungirii duratei de functionare
- Constructii din beton si/sau metal pentru sustinerea utilajelor tehnologice: constructii noi, extinderi,
modernizari, demolari, expertizari
- Constructii din metal si/sau beton pentru cladiri industriale: hale industriale, statii electrice, statii trafo,  tablouri de comanda, grupuri sociale, rampe auto si CF pentru produse lichide, solide si gazoase, drumuri si cai de acces, cuve de retentie, parcari.
- Constructii instalatii :  sanitare, de incalzire, canalizari chimice, canalizari meteorice, canalizari menajere, ventilatie industriala si/sau climatizare.
- Instalaţii electrice de iluminat şi prize, instalaţii de legare la pamânt, instalaţii electrice de protecţie împotriva trasnetului;
- Staţii  electrice de alimentare cu trasnformatoare de 2500kVA, 6kV, 0.4kV; Alimentari puncte de transformare
- Reconfigurare instalatii electrice de alimentare 230/400V; Redimensionare/modernizare statii electrice si/sau extindere statii electrice;
- Proiecte pentru automatizarea instalaţiilor, conform cerinţelor tehnologice, din spaţii industriale cu pericol de explozie şi din spaţii industriale normale din punct de vedere al pericolului de explozie – dimensionare şi intocmire specificaţii aparatură de automatizare, dimensionare trasee de cabluri, scheme electrice desfăşurate, schiţe montaj aparatură de automatizare, necesare de materiale şi aparate; Intocmire studii de situaţie şi soluţie pentru aparatura montată
- Documentaţii pentru curenţi slabi voce şi date şi sistemele şi instalaţiile de semanalizare, alarmare şi alertare în caz de  incendiu.

b. Civil
Servicii oferite pentru constructii noi si/sau reabilitare
- constructii : metal si beton,
- instalatii:  sanitare, de incalzire, canalizari, ventilatie/climatizare
- instalatii electrice: alimentare forta,  iluminat si prize, sisteme de  impamantare, sisteme pentru paratrasnet.

c. Arhitectura, avize si acorduri pentru construire
- Planuri de incadrare in zona, planuri de situatie, arhitectura, fatade, sectiuni, invelitori;
- Documentatii pentru obtinere avize si acorduri: urbanism, mediu, situatii de urgenta, sanatatea populatiei, racordari utilitati ( energie electrica, gaze naturale, telefonie, apa/canal ), OCPI, AOA, SNCFR, Drumuri Nationale, Stat Major General, Inspectoratul de Stat in Constructii, referate  la terminarea lucrarilor, alte avize si acorduri cerute prin Certificatul de Urbanism, Asistenta tehnica, Analiza de risc.
      
d. Achizitii
- Studii de oportunitate, studii de fezabilitate, centralizatoare de materiale, analize oferte,  antemasuratori, devize.