romana   english

proiectare industriala si civila
in constructii, automatizari,
electro, montaj,
utilaje si tehnologie

Micsoreaza fontul  Font normal  Mareste fontul  Tipareste pagina  Trimiteti aceasta pagina prin e-mail, unui prieten

Certificari - Autorizari

1.
  Certificat SRAC si IQNet pentru implementare si mentinere a Sistemlui de management al calitatii ISO 9001: 2008;
2.  Certificat SRAC si IQNet pentru implementare si mentinere a Sistemlui  de management de mediu SR
EN  ISO 14001: 2005 ( ISO 14001: 2004);
3.  Certificat SRAC si IQNet pentru implementare si mentinere a Sistemlui  de management al sanatatii si securitatii ocupationale ale organizatiei OHSAS 18001:2007;
4.  Certificat de “Auditor intern pentru sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale“ conform   OHSAS 18001:2007
5.  Certificat de “Auditor intern pentru sisteme de management de mediu” conform ISO 14001:2005(ISO
14001:2004)
6.  Certificat de „Auditor intern pentru sistem de management al calitatii” conform ISO 9001:2008
7.  Autorizatie, eliberata de  Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei ( ANRE ), destinata proiectarii sistemelor de distributie a gazelor naturale, tip PDS,
8.  Autorizatie, eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei ( ANRE ), destinata proiectarii instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mai mica sau egala cu 6 bar, tip PDI,
9.  Atestat, eliberat de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei ( ANRE ), dupa cum urmeaza:
-de tip Bp pentru „proiectare de instalatii electrice interioare, pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0.4KV”,
-de tip C1A pentru „proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0.4KV÷20KV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 KV”.
10. Detine legitimaţii de electrician autorizat cu orice  putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20kV emise de ANRE Bucureşti
11. Atestat,  emis de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Intalatiilor de Ridicat ( ISCIR ), pentru personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documnetatiei tehnice si supraveghere a lucrarilor de verificare tehnica in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic RADTE.
12. Atestat,  emis de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Intalatiilor de Ridicat ( ISCIR )  pentru personal tehnic de specialitate , responsabil cu avizarea documnetatiei tehnice  de instalare / Automatizare / preliminare pentru montare / reparare RADTI / RADTA / RADTP.
13. Certificate,  emise de CONTRAIN Management,  privind Conditiile de introducere pe piata a echipamentelor sub presiune conf HG 584/2004 ( directive 97/23/EC). Evaluarea conformitatii si Marcajulde conformitate CS/CE
14. Atestat, emis de INSEMEX Petrosani,  privind capacitatea realizarii de activitati specifice normativului NEx01-06 cu referire la  cerintele specifice pentru instalatii si echipamente din atmosfere potential explosive, din SR EN 13980-2003 si  ISO/TS 29001-2003, atestat privind capacitatea realizarii de activitati specifice  pentru instalatii aflate in mediul Ex.
15. Autorizatii, emise de INSEMEX Petrosani, pentru personalul cu responsabilitati privind echipamentele tehnice si instalatiile din spatii industriale cu pericol de atmosfere explozive
16. Certificat de atestare , emis de Ministerul Mediului  pentru elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea  avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor.
17. Certificat de atestare, emis de Ministerul Internelor si Reformei Administrative – Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta – Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila, pentru executarea lucrarilor de proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu.
18. Certificate de competenta , emise de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse – Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului pentru Evaluatori de risc de incendiu si Cadre tehnice cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiului.
19. Certificat de Membru al “ Ordinul Arhitectilor din Romania “
20. Certificat , emis de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului – Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, privind „Auditul energetic al cladirilor existente si sistemelor aferente de alimentare cu caldura”.
21. DESIGNRO este membra a Asociatiei Inginerilor Constructori Proiectanti Structuri ( AICPS )
22. Contracte de colaborare cu firme si persoane autorizate sa realizeze lucrari de specialitate in domeniul cadastrului, cartografiei, topografiei, geodeziei (rezistenta si stabilitatea terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant).
23. Contracte de colaborare cu firme si persoane autorizate sa realizeze lucrari de specialitate: expertizari si verificari in functie de  categoria de importanta a constructiei, verificarea proiectelor pentru constructii si instalatiile aferente, care se efectueaza in raport cu cerintele prevazute in Legea 10/1995 privind calitatea in constructii .